CEO Đoàn Tất Chiều suất sắc nhận giải thưởng "Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2022"

suất ăn công nghiệp
25/11/2022

Chung vui cùng ngày hội "Tết Doanh nhân trẻ 2022- Glory Night”, Haseca cũng đón tin mừng từ anh Đoàn Tất Chiều - Tổng Giám Đốc công ty cổ phần dịch vụ Quốc tế Hà Thành đã vinh dự đón nhận danh hiệu Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2022.

기사 목록

추천 게시물